NorDans dörrar och fönster är rustade för framtiden 

Allt fler krav inom miljö- och hållbarhetsområdet ökar i sin tur behovet av att kunna spåra produkter inom hela värdekedjan. NorDan insåg tidigt att digitalisering är den enda väg att gå för att kunna möta hållbarhetskrav som kommer från både konsumentledet och från EU. 

NorDan är en tillverkare av fönster och dörrar med en stark närvaro på den nordiska marknaden. Företaget har i snart 100 år legat i framkant vad gäller innovation och nyskapande för att kunna erbjuda sina kunder den bästa kvaliteten.  

För NorDan är digitaliseringen en viktig nyckel i arbetet för att uppnå hållbarhet. De insåg ganska snabbt vilka nyttor som kunde uppnås om de fick till ett strukturerat sätt att hantera sin data på.  

Det NorDan gjorde först var att lyfta upp ämnet på en strategisk nivå och samlade sedan in nödvändig kunskap, som att sätta sig in i relevanta standarder och delta aktivt i olika utvecklingsprojekt och initiativ. Standarden som de valde att börja med var ett globalt unikt artikelnummer – Global Trade Item Number (GTIN).  

En förutsättning för att kunna digitalisera sina informationsflöden är att all grunddata och dokumentation är strukturerad. När det är på plats möjliggörs meningsfullt användande av exempelvis identifierare som GTIN, då de är administrerade korrekt och kopplade till relevant information. 

– Digitaliseringen gör det enklare att hantera GTIN. Det är alltid utmanande när man börjar jobba med att få till struktur och digitalisering, men när man väl har fått till det så går allt mycket lättare. Vi behöver till exempel inte längre lägga tid på att fundera på om vi har den data som efterfrågas och var den i så fall finns. Istället kan vi lägga den tiden på att bygga ut funktionalitet och skapa mer kundnytta, säger Fredrik Tveter, Teamledare på NorDans kompetenscenter för miljö- & digital produktinformation. 

Att digitaliseringen ska förenkla affärsverksamheten, inte göra den mer betungande, är något som NorDan tror starkt på. När informationsflödet inte är enhetligt kan befintlig information inte användas på ett mångsidigt sätt, vilket skapar ineffektivitet. Det krävs en digitaliseringsprocess och för att databaser ska kunna kommunicera med varandra behövs ett standardiserat system. 

Fredrik Tveter
Teamledare, NorDans kompetenscenter för miljö- & digital produktinformation

GTIN – det första steget 

För att byggbranschen ska kunna minska sitt klimatavtryck behövs enhetliga standarder och en gemensam överenskommelse om vilken information som ska användas och hur. 2018 togs ett sådant branschgemensamt beslut inom bygg där det bestämdes att alla producenter och leverantörer ska använda GTIN som gemensam identifierare för samtliga byggprodukter.  

– Vi valde att gå i bräschen med GTIN för produkter där majoriteten av tillverkade produkter skräddarsys per projekt. Vi har visat att det är möjligt att med relativt enkla medel skapa lösningar som är av värde genom hela produktens livscykel. Och det är helt okej att ta några steg i taget, allt behöver inte vara på plats samtidigt, säger Fredrik Tveter. Det viktiga är bara att hela branschen följer med, det är då som vi alla kan dra nytta av fördelarna ett gemensamt affärsspråk innebär. 

Att identifiera fönster och dörrar på produktnivå är en stor utmaning för NorDan. Det beror på det stora antalet konfigurationsalternativ varje basprodukt har, från millimeterprecision i höjd och bredd till mängder av glasalternativ, interiör- och exteriörfärger samt tillval. Det innebär att det finns miljontals alternativ för en produkt som hade samma utgångspunkt.  

– För produktkategorin fönster som inte ”plockas från hyllan” utan skräddarsys per projekt blir GTIN:et ett ID som föds när den specifika konfigurationen är orderlagd. Därifrån kan GTIN:et leva vidare och utgöra produktens unika identifikator genom resten av dess livscykel. Vad man knyter för information till GTIN:et avgör sedan hur användbart det blir, säger Fredrik Tveter. 

Utvecklingsgrund för digitalt produktpass 

För närvarande skapas GTIN på NorDan-produkter i orderbekräftelseskedet och framgår av orderdokumenten. Som ett nästa steg har NorDan valt att addera QR-kod till produktmärkningen och säkerställt att QR-koderna följer formatet för GS1 Digital Link – en speciell typ av webblänk som identifierar en produkt samtidigt som den är en ingång till digital information om produkten. 

– I utvecklingen av hur produktinformationen kopplat till GTIN:et skulle tillgängliggöras tog vi tillvara på att ett format för QR-kodens URL redan fanns dokumenterad från GS1. Det är även en fördel för oss att organisationen bakom formatet är insatta i kommande EU-krav gällande digitala produktpass, eftersom det troligtvis underlättar utvecklingen framöver, berättar Fredrik Tveter. 

När QR-koden skannas leds man i nuläget till det specifika GTIN:ets produktsida på NorDans webbplattform kallad NPlace. Sidan är, utöver en tidig version och utvecklingsgrund för digitalt produktpass, redan idag ett sätt för alla i produktens livscykel att på ett enkelt sätt kunna få information om produkten eller dokumentation kopplad till den. 

Spårbarhet är hållbart 

Genom att använda GS1-standarder, som är etablerade internationellt för att identifiera och spåra produkter, kan hela branschen harmonisera sina metoder och bygga upp strukturerade system baserade på ett gemensamt användande av nödvändiga identifierare. Dessa utgör viktiga nycklar i att uppnå god spårbarhet som i sin tur är väsentligt för att på riktigt kunna uppnå minskad negativ miljöpåverkan, rationell resursanvändning och ansvarsfull verksamhet. 

Spännande möjligheter framöver 

NorDan har tagit många steg i rätt riktning och vidareutvecklingen av deras lösningar fortsätter kontinuerligt. Funktionaliteten kring GS1 Digital Link, där en och samma QR-kod kan användas för olika syften, är ett område som NorDan bara precis har börjat utforska och där finns många spännande möjligheter. Ett annat viktigt fokusområde för NorDan är att kunna använda standardiserade egenskaper och datamallar för att effektivisera de digitala informationsflödena. Så att till exempel produktinformation för hela ordrar eller projekt kan kommuniceras samtidigt, digitalt mellan system och kopplat till BIM-processer och digitala tvillingar. 

Tillbaka till toppen