Skapa ett kupongnummer (GCN)

Vill du skapa ett kupongnummer GCN (Global Coupon Number) för att ge dina kuponger unika nummer? Här guidar vi dig till hur du skapar dina nummer och överför dem till en streckkod.

Skapa GCN

GCN består upp till 25 siffror. Du skapar GCN med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer, en kontrollsiffra och ett valfritt serienummer.

  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.
  • Löpnumret består av olika antal siffror beroende på företagsprefixets längd. En rekommendation är att du numrerar kupongerna så att den första kupongen får nummer ”…001”, den andra artikeln får nummer ”…002”, och så vidare.
  • Det valfria serienumret kan bestå av upp till 12 siffror.

GS1 Företagsprefix, löpnumret och kontrollsiffran ger tillsammans en identitet för en viss typ av kupong. Genom att lägga till ett serienummer till identiteten för kupongen kan enskilda kuponger av samma sort skiljas åt.

Så här skapar du GCN med ett GS1 Företagsprefix som har nio siffror:

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du numret på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än tre siffror.

Överföra GCN till en streckkod

GCN kan överföras med någon av streckkoderna GS1-128 eller GS1 DataMatrix.

I GS1-128 och GS1 DataMatrix ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för GCN är 255.

Tillbaka till toppen