Implementering 2D-koder i dagligvarubranschen

Medlemmar i Dagligvaruleverantörers förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH) tillsammans med GS1 Sweden har under våren 2020 tagit fram ett initiativ med underlag för implementering av 2D-koder i dagligvarubranschen.

Ett branschbeslut om implementering skulle innebära ett paradigmskifte där dagens endimensionella streckkoder byts ut till tvådimensionella koder (QR-koder och Data Matrix). Initiativet omfattar alla produktkategorier, även variabelviktvaror.

Uppdragsgivare är ägare och styrelse för GS1 Sweden som beslutat att initiativet nu ska gå in i nästa fas där du som medlem i DLF och SvDH rekommenderas att starta en egen förstudie på ditt företag under 2021.


Om 2D-koder

2D-koder har hög kapacitet för att innehålla rika mängder information om produkter till skillnad från dagens streckkoder som endast innehåller ett artikelnummer (GTIN). Dessutom kan 2D-koder scannas med konsumentens mobil och kan läsas maskinellt även vid yttre skador. Ett skifte till 2D innebär positiva fördelar som;

  • ökad spårbarhet,
  • effektiva återkallelser,
  • minskat matsvinn,
  • mer detaljerad produktinformation

… och helt nya möjligheter till direktkommunikation med konsumenter. Se alla affärsnyttor >>

Streckkodsrevolutionen från 1D till 2D (eller från randigt till rutigt om man vill), har redan börjat implementeras i andra delar av världen. I augusti 2020 gick till exempel australiensiska stormarknadskedjan Woolworths live med 2D-koder för sitt färskvarusortiment i alla butiker.


Bakgrund

Dagens informationsbärare

Den streckkod vi är vana vid sedan 45 år är endimensionell med svarta och vita vertikala streck. I koden finns ett GTIN som är det unika nummer som identifierar produkten och företaget bakom, men mycket mer än så ryms inte i koden.

Morgondagens informationsbärare

I 2D-koden lagras informationen istället i två dimensioner. Det betyder att mer och rikare information som till exempel vikt, bäst-före-datum, batchnummer och serienummer kan kodas in utöver GTIN.

Den tvådimensionella koden ger också utökade möjligheter till spårbarhet av produkter i hela leveranskedjan.


Affärsnyttor med 2D-koder

Bättre spårbarhet

av produkter i hela värdekedjan vilket gynnar butik, leverantör och konsument.

Direkt kommunikation

med konsument. Till exempel recept, garanti, återkallelse, erbjudanden, hållbarhet, bruksanvisningar etc.

Effektiva återkallelser

som bidrar till lägre kostnader och högre produktsäkerhet hos butik och leverantör.

Minskat matsvinn

i butik genom automatiserade prisnedsättningar på produkter som närmar sig bäst-före-datum.

Färre problem vid scanning

eftersom 2D-koden är en robust märkning som kan läsas även om etiketten har yttre skador.

Mer transparens

och tillgänglig digital information på enskild batch (till exempel kött från en specifik gård).

Mer information till konsument

som får detaljerad information om produkter tack vare kod som kan scannas med mobilen.

Äkthetsbevisning

som ger leverantör och butik möjlighet att snabbt upptäcka förfalskade produkter.


Varför behöver vi din hjälp?

Nu går initiativet in i nästa fas där du som medlem i DLF och SvDH, rekommenderas att genomföra en egen förstudie på ditt företag med start januari 2021.

Syftet med en gemensamt igångsättande i dagligvarubranschen är att kunna göra en realistisk plan för implementering utifrån den samlade bilden om branschens verkliga förutsättningar. GS1 Sweden kommer samordna stöd och ge er expertis och koordinering i arbetet.

Med ditt bidrag kommer vi att kunna uppnå en högre insikt och förståelse av branschens mognadsnivå, behov och utmaningar. Resultaten av arbetet kommer du kunna följa kontinuerligt som deltagare i förstudien och vi kommer även skapa aktiviteter, till exempel seminarier, för att informera under resans gång.


Så här går det till:

1. Anmäl ditt deltagande

Nästa steg är att anmäla deltagande för ditt företag via knappen på den här sidan. På så vis vet vi vilka företag som planerar att göra egna förstudier som blir del av underlaget för implementering. Anmäl ditt deltagande senast den 15 december 2020.

2. Avsätt tid 2021

Som deltagande medlemsföretag vill vi uppmana dig att redan nu avsätta tid till att genomföra den egna förstudien med start januari 2021 och slutdatum 30 juni 2021. Som stöd finns bland annat en rapport som är framtagen av en tvärfunktionell projektgrupp med representanter från DLF, SVDH och GS1 Sweden.

3. Genomför en förstudie

I förstudien kommer du behöva definiera tid, kostnad och processer som påverkas av införande av 2D koder. Ta hjälp av checklistorna på den här sidan. Där hittar du identifierade områden och avdelningar som kommer beröras under förstudien.

Checklista leverantör

Här hittar du checklistor för avdelningarna Marknad, Logistik och Produktion.

Se checklista >>

Checklista handel

Här hittar du praktiska checklistor för avdelningarna Butik, Logistik och E-handel.

Se checklista >>

4. Sammanställ resultat

När förstudien är klar kommer vi behöva din återrapportering för att sammanställa ett underlag för nästa steg i dagligvarubranschens implementering. Rapporten kommer kommuniceras till alla medlemsföretag i DLF och SvDH med namn på deltagande företag. Uppgifterna från dig kommer behandlas endast av DLF, SvDH och GS1 Sweden.

    Har du frågor om förstudien?

    GS1 Sweden kommer samla eventuella frågor som kommer upp kring förstudie implementering av 2D-koder och kommunicera svaren till er vid samlade tillfällen.    Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*