Varför har jag fått en faktura på årsavgift för Validoo DataEntry?

Validoo DataEntry är vårt GS1-verifierade och onlinesystem för att fylla i och skicka artikelinformation till retailers, grossister och andra mottagare. Årsavgiften baseras på antal publicerade artiklar per den 31 december.

Avgifter för publicering av nya artiklar faktureras månaden efter publicering. Fakturabeloppet blir då för återstående månader för året. Till exempel faktureras en halv årsavgift för artiklar publicerade i juli.