Varför har jag fått en faktura på abonemangsavgift för Valdioo Buyer?

Validoo Buyer är en prenumerationstjänst för artikelinformation och kvalitetssäkrade bilder som följer GS1-standard. Som mottagare får du bland annat:

  • Förhandsinformation från leverantörer vid sortimentsrevidering
  • Ta del av artikelinformation på konsument-, detaljist- och pallnivå
  • Datapool som möjliggör att ta emot information från andra marknader
  • Automatisk validering som följer GS1-standard för artikelinformation

Den årliga abonnemangsavgiften för Validoo Buyer baseras på ditt företags årsomsättning.

Tillbaka till toppen