När behöver jag viktvarunummer?

Viktvarunummer används för varor som har varierande vikt och ska passera en utgångskassa, till exempel varor som säljs efter kilopris. Varje vara ska numreras individuellt med ett viktvarunummer och märkas med databäraren EAN-13. Priset räknas ut med hjälp av artikelns kilopris och förpackningens vikt.

Ett viktvarunummer är nationellt, vilket innebär att ett svenskt viktvarunummer endast kan användas i Sverige. Om du ska sälja artiklar med varierande vikt i ett annat land måste du kontakta GS1-organisationen i det land där du ska sälja artiklarna. De kan ge dig ett viktvarunummer som gäller i det aktuella landet.

Tillbaka till toppen