Hur kan jag få info om kommande specifikationer?

Kommande specifikationer finns på gs1.se. Här finns också gällande specifikationer.

På GS1s globala hemsida finns ett schema för årets GDSN-releaser.