Hur hanteras artikeldatan vid flera distributörer på samma GTIN. Kopplas den till GLN så flera leverantörer kan skicka in artikeldata för samma GTIN?

Ja det stämmer. Information om en artikel lämnas alltid i relation till informationslämnaren. Det betyder att många kan lämna information om samma GTIN, och det är upp till mottagaren att bestämma vilket GLN de lägger prenumerationen på.