Om vi som leverantör vill använda olika order-GLN behöver vi då ett avtal per order-GLN?

Ni kan göra utifrån hur ni själva vill, men det hänger samman med om ni vill identifiera er som en part när ni lämnar information eller som flera parter. Om ni skickar från ett GLN blir det en kostnad för ett Validoo Supplieravtal. Om ni väljer att skapa fler GLN att skicka från är det en avgift för Validoo Supplier för varje GLN. Men det finns även en möjlighet i artikelinformationen att återge olika GLN för att särskilja vilket order-GLN artikelinformationen avser. Man använder då T3788 Partens roll och kodvärde PURCHASE_ORDER_RECEIVER för detta. 

Tillbaka till toppen