Hur ger jag tips på förbättringar på ProductSearch?

På GS1 Sweden arbetar vi agilt, nära våra användare, och kommer att använda olika metoder för att ta del av era synpunkter och förbättringsförslag. Med jämna mellanrum kommer vi till exempel att aktivera online-frågeformulär i syfte att hämta din feedback i realtid, här och nu. Om du ser ett sådant frågeformulär blir vi glada och tacksamma för att du tar dig tid att dela med dig av dina synpunkter. 

Vi kommer även att prata med nuvarande och potentiella användare för att identifiera nya behov och önskemål. Sist men inte minst uppmuntrar vi alla användare att kontakta GS1 Sweden via mejl och lämna sin feedback på ProductSearch, den uppskattas!

Tillbaka till toppen