Vad gäller för egna märkesvaror (EMV)?

Produkter som är egna märkesvaror (EMV) syns i ProductSearch om de uppfyller samma logik som övriga produkter gällande när de är tillgängliga för marknaden (publika).

Det är alltid varumärkesägaren som står som leverantör för en EMV-produkt även om informationen har fyllts i av någon annan. Förutsättningen är att fältet för Varumärkesägare är ifyllt.

Tillbaka till toppen