Vad styr att artikelinformation och produktbilder blir tillgängliga i Validoo och GS1 Sweden ProductSearch?

Till en början är artikelinformation och produktbilder endast tillgänglig för de mottagare som leverantören adresserat i Validoo. Därefter enligt följande logik:

  • Vid tidpunkten då produkten finns tillgänglig för konsument är även artikelinformation och produktbild tillgänglig för alla mottagare som tecknat avtalen Validoo Buyer och Validoo Receiver samt i vår öppna söktjänst ProductSearch. Med tidpunkten avses att det ifyllda datumet ”Lanseringstidpunkt” i artikelinformationen har passerat. Om tidpunkten skiljer sig åt för olika mottagare hämtas den tidigaste tidpunkten som leverantören fyllt i;
  • Om ” Lanseringstidpunkt” inte är angiven hämtas tidpunkten i termen ”Tillgänglighetstidpunkt” i artikelinformationen.
  • När bilden ska godkännas för publicering kan kunden välja att ”skriva över” det datum som har hämtats från artikelinformationen, och manuellt ange ett datum som då blir bildens publiceringsdatum. Det är endast möjligt att sätta ett datum som är längre fram i tiden än de datumen som styr logiken från artikelinformationen. (OBS! Ovan logik kan även appliceras för de mottagare som erhållit artikelinformation för aktuell produkt, men bör då endast användas vid exempelvis designbyte).
Tillbaka till toppen