GS1-modellnummer (GMN)

GMN (Global Model Number) är ett GS1-modellnummer som används för att identifiera en produktmodell eller produktfamilj. Med Global Model Number kan du unikt identifiera en produktmodell genom produktens hela livscykel från design till produktion, upphandling, användning, underhåll och bortforslande.

Vem använder GMN?

GMN kan användas på produkter som säljs i olika versioner men som tekniskt sett är samma produkt, produkten kan till exempel ha en annan färg, storlek eller förpackningsstorlek. Ett annat område är medicinsk utrustning där GMN uppfyller EU-kraven enligt EU Unique Device Identification (UDI) för identifiering och märkning av medicinsk utrustning och In-Vitrodiagnostik.

Vad är nyttan med GMN?

Vissa typer av produkter kräver att information delas med handelsparter och andra intressenter som till exempel tillsynsmyndigheter, innan produkten tas i produktion. Det kan även finnas ett behov att lansera olika produkter som baseras på samma tekniska produktspecifikation. Då kan det uppstå ett behov att gruppera dem under en samma produktfamilj med ett GMN.

Så använder du GMN

Initialt används GMN för att identifiera produktmodeller eller produktfamiljer medicinsk utrustning enligt två EU-förordningar – Medicintekniska produkters förordning (MDR) OCH In-Vitrodiagnostik förordning (VDR).

Tillbaka till toppen