Hur skapar jag UDI? (Medicinteknik)

För att kunna märka dina produkter med UDI behöver du tilldela dem ett unikt nummer, detta kan du göra med GTIN.

Beroende på vilken typ av klassificering din produkt har kan du även behöva kompletterande information, även kallat Production Identifier (PI). Med hjälp av GS1-standard Application Identifiers (AI), kan produktionsinformation som tex batchnummer/LOT nummer, tillverkningsdatum och serienummer läggas in i en databärare såsom i GS1-128 eller GS1 DataMatrix.