Nytt beslut om GTIN-regler för byggbranschen i Sverige

I april 2018 presenterade ledande aktörer i byggbranschen ett branschgemensamt beslut om att använda GTIN (Global Trade Item Number) för byggprodukter. Syftet med beslutet var att alla byggprodukter ska kunna identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela byggprocessen och under en byggnads hela livscykel. Nu finns ett förslag på GTIN-regler anpassade för byggbranschen som kan användas både i Sverige och globalt.

Användargrupp Bygg

Beslutet 2018 ledde till att GS1 Sweden tillsammans med branschen startade Användargrupp Bygg som arbetar för att utveckla, underhålla och påverka GS1- standarder och processer för byggbranschen på nationell och internationell nivå.

Inom ramen för användargruppen har ett arbete påbörjats för att samordna de utvecklingsprojekt som krävs för att anpassa GTIN för byggbranschen. I arbetet ingår att föreslå kompletteringar av det globala regelverket för GTIN för att dessa ska fungera för byggbranschen i Sverige.

GTIN-regler för byggbranschen

Lennart Skog, NCC

Nu finns ett färdigt förslag som har röstats igenom enhälligt i användargruppen och som har beslutat att reglerna bör implementeras i Sverige och att GS1 Sweden ska arbeta för att reglerna antas globalt.

– Det här är ett stort steg framåt för att branschen ska kunna uppfylla kommande lagkrav på spårbarhet i byggprocessen. Byggbranschen tar ett gemensamt ansvar för effektivare och smartare arbetssätt och för en hållbar samhällsbyggnad, säger Lennart Skog, NCC.

Förslaget på anpassade GTIN-regler för bygg har skickats till GS1:s globala organisation med en förfrågan om att de anpassade reglerna ska antas i GS1:s globala standarder.

Mer information finns på sidan om Användargrupp Bygg och på GS1 Swedens branschsida för bygg

Om GTIN-gruppen

GTIN-gruppen består av de rikstäckande byggentreprenörerna, intresseorganisationerna inom bygghandel, byggmaterialtillverkare och samhällsbyggnad.

Arbetsgruppen GTIN Management Rules har letts av Jan Boström, SundaHus. I gruppen ingår representanter för de rikstäckande byggentreprenörerna, bygg- och järnhandeln, materialindustrierna, trä- och snickeriindustrierna, installationsgrossister och samhällsbyggnad.

Vill du veta mer om GS1-standarder för byggbranschen? Kontakta David Almroth på GS1 Sweden.

Tillbaka till toppen