Introduktionen av 2D-koder tar fart i Kina

I slutet av 2023 förväntas 80 % av alla livsmedelsföretag i den kinesiska provinsen Zhejiang att ha märkt sina förpackningar med 2D-koder. ‍Beslutet tillkännagavs den 19 maj och är en överenskommelse mellan GS1 Global, GS1 China och Zhejiang AMR (Administration for Market Regulation) för ökad spårbarhet och säkerhet inom livsmedelsbranschen. 

I provinsen Zhejiang med över 65 miljoner invånare, kommer myndigheter i samarbete med GS1 att påbörja en omfattande övergång från traditionella endimensionella streckkoder till 2D-koder (QR och GS1 DataMatrix). Implementeringen förväntas vara genomförd i slutet av 2023. 

Del av ett globalt initiativ 

Kina tillhör nu ett av de länder som går i bräschen för det globala initiativet Global Migration to 2D, i vilket GS1 vägleder branscher runt om i världen genom introduktionen av 2D-streckkoder. Nyheten har fått stor nationell och lokal mediebevakning i Kina i både TV, tidningar och digitala medier. 

Över 7 000 livsmedelsproducenter beräknas att ingå i projektet och 200 butiker kommer använda 2D-koder för att skanna alla de varor som köps in varje dag i den kinesiska provinsen. Tryckta 2D-koder på miljontals produkter kommer ge många fördelar för konsumenter, företag och tillsynsmyndigheter och går i linje med det ökade kravet på mer och bättre produktinformation. 

20 länder har redan anslutit sig 

Programmet för den globala migreringen av 2D-koder har pågått sedan år 2020 och hittills har över 20 länder har anslutit sig. Som exempel kan nämnas stormarknadskedjorna Metro i Tyskland och Woolworths i Australien som redan rullat ut POS-läsning av 2D-streckkoderna på nationell nivå. I grannlandet Norge förbereder sig olika återförsäljare just nu för att läsa 2D-koderna i kassan.

Läs mer

Gemensamt tillkännagivande mellan Zhejiang AMR, GS1 & GS1 China

Gemensamt tillkännagivande >

Implementering av 2D-koder inom retail i Sverige

2D-koder inom retail >