ESAP 20.1 Leveransflödet uppdaterad till version 1.8

Fredagen den 31 mars publicerades den nya specifikationen och processhandledningen för version 1.8 av ESAP 20.1 Leveransflödet. Versionsuppdateringen är kompatibel med version 1.7 och innehåller en del nyheter och förändringar.

Från och med version 1.8 är det möjligt om parterna kommer överens att leveransavisera inneliggande SSCC på en transportenhet. Av olika skäl vill avsändare och mottagare transportoptimera sina leveranser och kunna knyta information om inneliggande artiklar till ett eget SSCC-nummer. Kan tillämpas till exempel om en transportenhet innehåller flera SSCC-märkta inneliggande kollin som ska till olika kunder eller om det finns ett behov av att hålla ihop en stapel med lavpallar som i sin tur innehåller olika artiklar. Läs mer om denna möjlighet i processbeskrivningen med tillhörande meddelandeexempel.

Här nedan anges alla förändringar i de olika meddelandena:

Order

T3406 Begärt upphämtningsdatumNy Affärsterm
T0129 Godsavsändarens identitet GLNAffärsterm borttagen
T3334 Begärd upphämtningstidpunktNamnjustering av affärsterm
T2240 Upphämtningsplatsens identitet GLNNamnjustering av affärsterm

Ordererkännande

Inga ändringar

Orderbekräftelse

T3406 Begärt upphämtningsdatumNy affärsterm
T2280 Upphämtningsdatum för artikelNy affärsterm
T0129 Godsavsändarens identitet GLNAffärsterm borttagen
T3334 Begärd upphämtningstidpunktNamnjustering av affärsterm
T2240 Upphämtningsplatsens identitet GLNNamnjustering av affärsterm
T2278 Upphämtningstidpunkt för artikelNamnjustering av affärsterm
T0050 Leverantörens artikelnummer för ersättningsartikelnJustering i ADS:en

Leveransavisering

T3511 Referens till logistisk enhetNy affärsterm
T1318 Leverantörens artikelnummer för den ersatta artikelnJustering i ADS:en

Faktura

Inga ändringar

Denna information riktar sig till den som i din verksamhet är ansvarig för EDI-relaterade frågor och som idag levererar i ESAP20.1 Leveransflödet. Baserat på ändringar kan kravställning komma från olika mottagare. Uppfyller ni profilen råder vi er att kontakta era mottagare och hör er om det finns en förändrad kravbild föranlett av förändringar i de nu publicerade versionen 1.8. Även processbeskrivningen är uppdaterad.

Dokumentation och support

Se uppdaterad dokumentation, specifikation och processbeskrivning.

Har du frågor om versionsuppdateringen får du gärna kontakta kundservice@gs1.se

Tillbaka till toppen