Dokumentation till uppdatering artikelinformation, GDSN-standard version 3.1.16 publicerad

Versionsuppdateringen 3.1.16 sker lördagen den 14 augusti. Releasen innebär uppdateringar till den svenska implementeringen av GS1-artikelinformation gällande:

Publicering av svensk Delta-fil

Utöver den vanliga dokumentationen som GS1 publicerar i samband med releasen kommer även en svensk Delta-fil publiceras. I Delta-filen sammanställs det innehåll i releasen som omfattar svenskt subset.

Uppdaterade globala riktlinjer

GS1 har globalt publicerat uppdaterade riktlinjer kring formuleringar av valideringsregler och felmeddelanden. Således kommer det svenska valideringsregeldokumentet uppdateras i enlighet med dessa riktlinjer i samband med release 3.1.16. Ändringarna gäller enbart dokumentation och påverkar inte reglernas innebörd. Påverkade regler kategoriseras som CHANGE i dokumentet men får inte nya versionsnummer. 

Nya koder till T4073 Näringsämne

Det globala innehållet i releasen innebär att ca 1000 koder läggs till i kodlista T4073 Näringsämne, kod. Vi har valt att inte uppdatera vår svenska kodlista med dessa koder då de i dagsläget inte används i svenskt subset. Koderna hittas i den globala kodlistan här.

Nytt hjälpavsnitt för ”Farligt gods”

I Handledningen har vi adderat ett hjälpavsnitt gällande ”Farligt gods”. Denna guide är framtagen tillsammans med våra användare och är ett stöd för vilken information som ska anges för att kunna göra en korrekt transportdeklaration enligt MSB:s kriterier

Se uppdaterad dokumentation på gs1.se

För frågor kring release 3.1.16 kontakta kundservice@gs1.se

Tillbaka till toppen