Vilka GLN kan användas i artikelinformationen?

I artikelinformationen kan endast GLN som har skapats med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som är utdelat av GS1 Sweden, en GS1-organisation i ett annat land eller av GS1 Global Office användas.

Tillbaka till toppen