När ska jag fylla i om en artikel är ny, ändrad eller korrigerad?

Dokumentfunktion anger om artikelinformationen gäller ny artikel, ändrad artikel eller korrigering av artikelinformation. Observera att den dokumentfunktion som anges gäller hela artikelhierarkin.

Dokumentfunktion ska alltid anges i förhållande till befintlig artikelinformation i Validoo. Om exempelvis artikelinformation med ny artikel avvisas i Validoo ska artikelinformation korrigeras och sändas om. Vid omsändningen är detta fortfarande ny artikel.

Ny används när alla artiklar i artikelhierarkin är nya och introduceras för första gången. Används även när artikeln på toppnivå är ny och artiklarna på mellan- och basnivå är oförändrade.

Exempel 1: En ny artikel ska introduceras för första gången.

Exempel 2: En befintlig artikel på basnivå ska ingå i nya artiklar på mellan- och toppnivå.

Ändring Används när en eller flera artiklar i hierarkin ändrats, men ingen artikel har korrigerats. Ändringen kräver inte att artikeln ges ett nytt GTIN, enligt GS1s GTIN-regler. Ett exempel på en sådan ändring är att artikelns förvaringstemperatur ändras. Får endast anges för artikel som är känd av köparen.

Exempel: Artiklar på mellan- och toppnivå ska utgå ur sortimentet. Artikeln på basnivå ingår i en annan hierarki. Sluttidpunkt för utgående artikel ska anges.

Korrigering används när en eller flera artiklars artikelinformation har korrigerats. Korrigering innebär att tidigare insänd information är felaktig och korrigeras, utan att artikeln ändras, exempelvis korrigering av stavfel i artikelkategori. Får endast anges för artikel som är känd av köparen.

Exempel: En uppgift för artikeln på mellannivå ska korrigeras. Övriga nivåer påverkas inte av korrigeringen.

För att Radera en artikel, se Validoo Operations Manual, avsnitt ”Deleting or changing a published Catalogue Item, Catalogue Item Hierarchical Withdrawal”.

Tillbaka till toppen