Vad skiljer de olika termerna för datum och tidpunkter åt?

Termen Lanseringstidpunkt är det datum och tid från och med när en artikel är tillåten att säljas till slutkund, det vill säga lanseringsdatumet.

Termen Första leveranstidpunkt är det första datum som artikeln kan levereras enligt gällande leveransvillkor, oberoende av leveransplats.

Termen Tillgänglighetstidpunkt är den första tidpunkt som leverantören kan ta emot beställningar. Detta datum ska inte förväxlas med Lanseringstidpunkt då en ny artikel ska finnas på butikshyllorna.

Om lanseringsdatumet anges som Tillgänglighetstidpunkt finns en risk att artikeln blir tillgänglig för beställning i köparens inköpssystem för sent. Det kan i värsta fall leda till tomma hyllor på lanseringsdagen eller, i näst värsta fall, till onödigt manuellt arbete.

Tillbaka till toppen