Hur skapar jag GTIN?

Ett GTIN (Global Trade Item Number) består av företagsprefix, löpnummer och kontrollsiffra. Ditt företagsprefix hittar du i välkomstmailet du fick när du gjorde din beställning eller i MyGS1. 

Strukturen på ett GTIN ser ut så här:

730001000 AAA K

73000 – är företagsprefixet. Det består av mellan 6 och 9 siffror beroende på hur stor nummerserie du har beställt.

 AAA – är löpnumret för respektive GTIN, till exempel 000, 001, 002 osv.

 K – är kontrollsiffran. Den räknar du ut i verktyget Beräkna kontrollsiffra . Du kan inte själv bestämma kontrollsiffra. Varje nytt nummer behöver en ny kontrollsiffra.