Hur får jag ett GLN?

Du får ett GLN genom att abonnera på ett företagsprefix eller ett One-off GLN. I abonnemanget för One-off GLN ingår endast ett GLN medan du i abonnemanget för företagsprefix ingår flera GLN. Ditt första GLN kallas för ditt huvud-GLN.