GS1-lastbäraridentitet (GRAI)

GRAI (Global Returnable Asset Identifier) används för att identifiera återanvändbara lastbärare och förpackningar i ett retursystem, till exempel plastbackar och gascylindrar, med unika identiteter.

Vem använder GRAI?

Vid distribution kan returnerbara lastbärare användas för att paketera och transportera produkter och sedan återanvändas för fler leveranser. De kan antingen ägas av någon av handelsparterna som använder dem eller hyras av en tredje part.

Vad är nyttan med GRAI?

GRAI kan innehålla ett serienummer och kan då ge information om en enskild enhet och är speciellt lämplig för lastbärare med höga krav på spårbarhet, till exempel transportlådor för läkemedel. GRAI ger också bättre insyn i varukedjan vilket gör att du kan spåra både returlastbäraren och produkterna den innehåller.

Hur används GRAI?

Den vanligaste streckkoderna för GRAI är GS1-128, GS1 DataMatrix eller EPC/RFID som kan läsas av för att automatiskt registrera lastbärares rörelser när de används för att frakta varor eller när de returneras tomma. GRAI med serienummer används för att hantera regelbunden underhåll av lastbäraren och dokumentera reparationer.