Skapa GS1-lastbäraridentitet (GRAI)

GS1-returlastbäraridentitet kallas för GRAI (Global Returnable Asset Identifier) och används för att numrera enskilda returlastbärare i retursystem, till exempel plastpallar och gascylindrar med unika identiteter. En returlastbäraridentitet med ett inkluderat serienummer kan kopplas till information om en enskild enhet och är speciellt lämplig för lastbärare med höga krav på spårbarhet, som till exempel transportlådor för läkemedel.

Förberedelser

För att ta fram ett GRAI behöver du först skaffa ett GS1-Företagsprefix – en nummerserie som ger ditt företag och dina artiklar en unik identitet. De GS1-nummer som du skapar med företagsprefixet kan du sedan använda över hela världen.

Skapa GRAI

GRAI består av upp till 30 tecken som du skapar med hjälp av en inledande siffra, ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer, en kontrollsiffra och ett valfritt serienummer.

  1. Ange den inledande siffran som alltid ska vara noll (0).
  2. Ange ditt GS1 Företagsprefix som består av 6–9 siffror.
  3. Ange ett löpnummer. Vi rekommenderar att du numrerar lastbärarna så att den första lastbäraren får nummer ”…001”, den andra lastbäraren får nummer ”…002”, och så vidare. Observera att du själv måste ha koll på vilka löpnummer du använder eftersom detta inte är något som registreras hos oss.
  4. Beräkna och ange en kontrollsiffra. Kontrollsiffran går inte att bestämma själv utan måste räknas ut.
  5. Ange ett valfritt alfanumeriskt serienummer som kan bestå av upp till 16 tecken.

Genom att inkludera ett serienummer i GRAI för varje returlastbärare av en och samma sort skapas ett seriellt GRAI och varje enskild returlastbärare av samma sort kan därmed skiljas åt.

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du lastbäraridentiteten på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än tre siffror.

Tillbaka till toppen