Byggmaterialhandlarna och GS1 Sweden ingår samarbete kring Vilmastandarden

Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna och GS1 Sweden har enats om att samarbeta kring förvaltning och utveckling av Vilmastandarden. Samarbetet syftar till att öka kunskap och expertis mellan parternas verksamheter.

Trävirke

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för byggmaterialhandeln i Sverige och som verkar för att bland annat hjälpa till att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle.

GS1 Sweden verkar för att ta fram standarder som skapar ett gemensamt affärsspråk för bland andra köpare, säljare och distributörer. GS1-standarder skapar möjlighet för företag att identifiera, märka och dela unik information över hela värdekedjan. Bland dessa standarder är Global Trade Item Number (GTIN) en av de mest använda för unik produktidentifiering globalt.

Parterna har nu enats om att samarbeta kring förvaltning och utveckling av Vilmastandarden som Byggmaterialhandlarna har utvecklat och äger. Vilmastandarden består av ett regelverk för artikelinformation och varugrupperingskoden BK04 och reglerar på så sätt kraven på produktinformation från leverantörer till byggmaterialhandeln. För att sälja produkter i byggmaterialhandeln krävs att leverantörer distribuerar sin produktinformation enligt informationsstandarden Vilma.

– Byggmaterialhandeln skapade branschstandarden Vilma redan 2006 för att på ett strukturerat vis få information från leverantörerna om produkterna som de säljer. Redan från start har krav på GTIN varit en del av standarden, eftersom GTIN gör det möjligt att kunna koppla på mer information om produkterna, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

GS1 Sweden har varit aktiva inom byggbranschen i många år och ser mycket positivt på samarbetet med Byggmaterialhandlarna.

– Byggbranschen är i ett skede där det händer mycket, och kraven på hur informationen kring produkters livscykel ska hanteras blir allt fler. Genom att samarbeta med Byggmaterialhandlarna tar vi ett steg i rätt riktning för byggbranschen och jag ser fram emot alla insikter och lärdomar vi kommer att få på vägen, säger Jonatan Tullberg, vd på GS1 Sweden.

Gemensamma krafter

Samarbetet mellan Byggmaterialhandlarna och GS1 Sweden går bland annat ut på att säkerställa att Vilmastandarden fortsätter att utvecklas för att hela tiden vara uppdaterad mot de krav och regleringar som kommer framöver. De kommer även att titta närmare på processer för produktlanseringar, revideringsprocesser kring standardutveckling och hur man kan få till en högre datakvalitet. 

Dessutom kommer parterna att tillsammans analysera och utvärdera hur datadelning mellan svenska och internationella aktörer kan ske på bästa sätt.

– Många av våra medlemmar ingår i internationella koncerner och vikten av att kunna hantera dataflödet på en global nivå blir allt viktigare. Vi kommer tillsammans med GS1 Sweden undersöka hur vi kan gå mot en mer internationell standardisering för att kunna göra datahanteringen så effektiv som möjligt för våra medlemmar och för byggbranschen i stort, säger Monica Björk.

Byggbranschens stora utmaning

Vikten av att byggbranschen har ett gemensamt språk blir allt tydligare, inte minst inom hållbarhet där digitala produktpass och klimatdeklarationer knackar på dörren.

– Det ställs fler och fler krav på hållbara produkter/byggnader med cirkulära värdekedjor där ett gemensamt affärsspråk blir en nödvändighet för att kunna hantera informationsflödet med hjälp av globala standarder. GTIN gör det möjligt att kunna spåra produkter och information, vilket behövs för att kunna uppnå en hållbar samhällsbyggnad med obrutet flöde av information genom hela livscykeln. Därför är det arbete som vi och Byggmaterialhandlarna gör väldigt viktigt för oss och i stort sett för hela byggbranschen, säger David Almroth som företräder byggbranschen inom GS1 Sweden.

Samarbetet mellan GS1 Sweden och Byggmaterialhandlarna pågår under ett år med möjlighet till förlängning med ett år i taget.

För mer information, vänligen kontakta:

David Almroth, Head of Expansion/Senior Sales & Client Manager, GS1 Sweden
Mail: david.almroth@gs1.se
Tel: +46 76-114 00 66

Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna
Mail: monica@byggmaterialhandlarna.se
Tel: +46 70-304 84 21

Om GS1 Sweden

GS1 är en global standardiseringsorganisation där GS1 Sweden ingår som en av 116 medlemsländer. Vi erbjuder företag ett gemensamt digitalt affärsspråk genom unik identifiering, korrekt märkning och automatisk datadelning för produkter, platser och andra fysiska objekt. Företag kan med hjälp av GS1 förbättra effektivitet, säkerhet, hållbarhet och spårbarhet. GS1 är neutrala, användarstyrda och drivs utan vinstintresse.

Om Byggmaterialhandlarna

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma AB, Derome Bygg & Industri AB, Happy Homes AB, Nordströms bygghandel, Optimera Sverige AB, Kesko AB, Mestergruppen Sverige AB, Woody Bygghandel samt ett trettiotal fria byggmaterialhandlare.

Tillbaka till toppen