Whitepaper: buildingSMART International och GS1

Nu finns ett nytt whitepaper med titeln “Digitizing construction for better product exchange, identification, and transparency”. Det är framtaget av buildingSMART International och GS1.

Publikationens syfte är att bidra till hållbart byggande genom en mer digitaliserad byggbransch. Det här är första delen i en serie som kommer lyfta användningsfall som visar möjligheterna med moderna standarder och tekniker.

Hämta whitepaper

Hämta ”Digitizing construction for better product exchange, identification, and transparency”.

Ladda ner Pdf

Behovet av en hållbar byggprocess

Med ett ökat fokus på behovet av hållbarhet, är det dags att agera nu. EU:s Green Deal lovar att ”förstärka effektiv resursanvändning genom att gå över till en ren, cirkulär ekonomi och att återställa den biologiska mångfalden och minska föroreningarna”.

– Hållbart byggande är den verkliga drivkraften idag. Ibland uttryckt som klimatdeklarerade byggnader i termer av CO2-fotavtryck och cirkulär ekonomi i byggande. Vi tror att kombinationen av buildingSMART International och GS1-standarder kan hantera utmaningarna. Nu ser vi fram emot att arbeta med branschen för att producera användningsfall. Och i slutändan verkligt värde och effektivitet, säger David Almroth, Global lead GS1 Center of Excellence Construction.

Vi tror att kombinationen av buildingSMART International och GS1-standarder kan hantera utmaningarna och ser fram emot att arbeta med branschen för att producera användningsfall och i slutändan verkligt värde och effektivitet.David Almroth, Global lead GS1 Center of Excellence Construction
David Almroth
David Almroth

Fysiskt och digitalt kopplas ihop

Snabb teknikutveckling och stora mängder data ger nya möjligheter till tvärfunktionella samarbeten mellan branschaktörer. Och gör det möjligt för nya ekosystem att framträda. Genom att det fysiska och digitala kopplas ihop, skapas nya affärsmöjligheter, och fördelar för många branscher.

Byggbranschen idag är fragmenterad och brist på digitalisering hindrar produktiviteten. Detta är väldokumenterat och initiativ pågår för att ta itu med dessa utmaningar. Med insikter om vad digitalisering kan möjliggöra, behövs förenade krafter för att tackla dagens och morgondagens utmaningar på ett bättre sätt.

Många industrier antar globala termer som ”digitala tvillingar” som lägger till nya dimensioner för hur data samlas in, hanteras och optimeras. Nya affärsmodeller, förbättrade processer och effektivare arbetssätt blir det förväntade resultatet. Dessa termer driver en ny generation av tänkande – ger nya möjligheter att öka produktiviteten, minska svinn och lägga till nya lager av transparens genom digitala leveranskedjor.

Vill påskynda digitalisering

Just nu kombineras insatser och expertis hos buildingSMART International och GS1 för att påskynda digitaliseringen i byggbranschen. Syftet är att hitta integrerade arbetsflöden över gränser som täcker hela livscykeln inom byggnadsindustrin. Genom att använda identifieraren Global Trade Item Number för att låsa upp GS1-systemet av standarder, och openBIM-data, kan byggbranschen vinna stora fördelar.

Det slutliga målet med samarbetet är att påskynda uppdateringar inom digital teknik, få mer transparens i hela byggkedjan och bättre identifiering av produkter och tjänster med konkreta resultat.

Tillbaka till toppen