Ny tjänst i ditt abonnemang

Med nya tjänsten `Mina Platser´ kan du på ett effektivt och säkert sätt skapa, hantera och dela basinformation kopplat till dina GS1-lokaliseringsnummer (GLN). Webbtjänsten ingår från och med nu i ditt Företagsprefix-abonnemang.

Som inloggad i vår kundportal MyGS1 hittar du Mina platser. Här kan du snabbt och enkelt skapa, hantera och dela basinformation kopplat till dina GLN. För att effektivisera kommunikationen med dina intressenter kan du också tilldela varje nummer mer information. Du kan till exempel ange adress- och kontaktuppgifter samt hierarkisk relation mellan dina GLN.

När du delar din information så bidrar det till ökad global spårbarhet. Informationen synkroniseras till det globala registret GS1 Registry Platform (GRP), där den blir tillgänglig och då blir sökbar i vår tjänst Verified by GS1. Ett enkelt sätt att registrera och uppdatera dina GLN är att använda den nya funktionen Excel-import.

Med Mina Platser får du

  • Effektivare och säkrare hantering av basinformation kopplat till dina GLN

  • Bättre kontroll på dina GLN

  • Ett effektivare sätt att dela adress och kontaktuppgifter med dina intressenter

  • Möjlighet till ökad spårbarhet genom synkronisering till GS1 Registry Platform (GRP)

  • Ökat förtroende för din verksamhet genom globalt sökbara GLN i Verified by GS1

För dig med behov av mer data

För dig som effektivt behöver dela utökade mängder uppdaterad part- och platsinformation med dina affärspartners finns tilläggstjänsten Directory. Tjänsten hjälper dig se till att du och dina affärspartners alltid har tillgång till korrekt och uppdaterad kontaktinformation om varandra, vilket underlättar leveranser och fakturering.

Tjänsten möjliggör att du kan lägga till transportinformation till dina GLN, dela öppettider och administrera din data snabbt och enkelt. Med Directory kan du också automatiskt via API skapa och uppdatera många GLN samtidigt.

Du som idag redan har Directory kommer dessutom automatiskt få tillgång till alla nya funktioner och fördelar som ingår i Mina Platser, men samlat i ett och samma gränssnitt. Du hittar dessa i MyGS1 under Directory.

Så fungerar det

I demofilmen blir du guidad i Mina Platser av Cecilia Brander, Product Owner på GS1 Sweden. Logga in och börja skapa dina GLN.
Logga in i MyGS1

Nya GLN-typer

I syfte att tydliggöra för dig och dina intressenter vad för typ av plats ett specifikt GLN avser, kommer de GLN du skapar från och med nu att klassificeras i GLN-typer. Du anger typ när du skapar ditt GLN. Det finns fem olika GLN-typer:

  • Juridisk person (Legal entity): En juridisk person är ett företag, myndighet, eller någon annan typ av organisation som kan ingå avtal samt vara part i en domstol.
  • Avdelning (Department/Function): En avdelning är en specifik funktion inom en organisation som till exempel receptionen, fakturamottagningen, eller marknadsavdelningen.
  • Fysisk plats (Fixed physical location): En fysisk plats är en konkret plats som kan hänvisas till med hjälp av en adress eller koordinater.
  • Digital plats (Digital location): En digital plats är en elektronisk plats som används för kommunikation mellan olika system.
  • Mobil plats (Mobile location): En mobil plats är en fysisk plats som förväntas flytta på sig, till exempel ett fraktfartyg eller en blodbuss.
Tillbaka till toppen