GTIN för byggprodukter införs 2022

GTIN för byggprodukter
Den första juli 2022 träder det nya GTIN-kravet i kraft

GTIN (Global Trade Item Number) som gemensam identifierare av byggprodukter, ska vara infört den första juli 2022. Bakom rekommendationen står de rikstäckande byggentreprenörerna (NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance).

Rekommendationen meddelades idag i ett pressmeddelande från de ledande byggaktörerna. Bakgrunden är ett principbeslut från 2018, då branschen enades kring att använda GTIN för identifiering av byggprodukter.

Läs pressmeddelandet

Beslutet möjliggör spårbarhet i byggprocessen eftersom unik data kan kopplas till varje produkt i det digitala informationsflödet.

Det är nu dags för alla aktörer att gemensamt ta ansvar för spårbarhet i byggbranschen för en effektivare och mer hållbar samhällsbyggnad.

GTIN (Global Trade Item Number)

GTIN är ett standardiserat artikelnummer som används för att artiklar ska få en globalt unik identitet. Med GTIN som bas skapas streckkoder och 2D-koder som sedan kan läsas av med en skanner.

Viktigt att branschen är aktiv

Byggentreprenörerna har identifierat några viktiga nycklar för framgång vid införandet av GTIN 2022. Branschens alla aktörer behöver nu arbeta aktivt för att:

  • GTIN ska kunna användas operativt i affärsrelationer och interna processer
  • producenter och leverantörer alltid har GTIN på sina byggprodukter
  • följer regelverk för GTIN och kopplar artikelinformation och data
  • bedömnings- och certifieringsföretagen och andra databasägare för produktinformation, har GTIN som en obligatorisk, kvalitetssäkrad information och identifierare
  • affärs- och IT-system kan hantera och förmedla GTIN

Läs mer om GTIN för byggprodukter

Här hittar du mer information om GTIN för byggprodukter, hur du beställer och skapar unika nummer, regelverk för GTIN och mycket mer.