System för att skicka, dela och ta emot produktinformation

Det är möjligt att integrera ditt system för att skicka, dela och ta emot produktinformation via Validoo. Du kan antingen:

Oavsett om du är systemutvecklare eller intern systembyggare är processen för systemutveckling densamma, men varierar beroende på vad ditt system ska göra. Du behöver först anpassa ditt system så att det följer GS1-standard, kontrollera systemet internt och slutligen få det verifierat enligt tillämplig process. Du kan läsa mer om detta i länkarna ovan.

Befintliga systemleverantörer

Det är även möjligt att ansluta sig till ett redan existerande inmatningssystem för att skapa och skicka data:

Tillbaka till toppen