Handledning för artikelinformation i ny version 3.1.12

Tydligare diettyper och bättre spårbarhet av fisk

Handledningen för artikelinformation har uppdaterats och följer senaste versionen av standarden GDSN (3.1.12). Den här gången innehåller uppdateringen flera nyheter för dig som är leverantör av livsmedel med diettyp, fisk eller apoteksvaror.

Underkategori för diettyper

produktinformation

Från och med idag kan du vara mer specifik kring diettyp för din produkt. I och med uppdateringen av standarden kan du nu även ange en underkategori för diet.

Exempel:

En produkt som är lakto-ovovegetarisk anges som i T4066 Diettyp ”vegetarian” och i den nya termen T4270 Diettyp underkategori anger du ”lakto-ovo”.

Informationen gör det enklare att kategorisera matbutiker på webben, vilket i sin tur gör det enklare för konsumenten att hitta rätt vara.     

Enklare att följa EU-förordning för spårbarhet

För dig som levererar fisk blir det nu enklare att följa förordning EG nr 1224/2009 (spårbarhet för fisk).

I den nya termen T4280 Fångstområde kan du nu ange fångstområden även för produkter som innehåller flera fisk- eller skaldjurssorter och som är fiskade på olika platser.

Nya termer för apoteksbranschen

Uppdateringen innehåller också nya termer enligt önskemål från apoteksbranschen. Det är nu bland annat möjligt att ange hur en produkt är steriliserad.

Det är också möjligt att ange målgrupp för en produkt, till exempel ett viktspann, en längd eller en ålder.


Mer information om GDSN-release 3.1.12

Handledning artikelinformation

Tillbaka till toppen