Dokumentation av artikelinformation version 3.1.27 publicerad

Dokumentation för version 3.1.27 är nu publicerad på gs1.se. Versionsuppdateringen sker lördagen den 18 maj.

Releasen innebär uppdateringar i den svenska implementeringen av GS1 Artikelinformation gällande:

– nya och uppdaterade kodlistor
– 2 nya klasser
– 14 nya termer
– 3 borttagna termer
– nya, uppdaterade och bortagna valideringsregler
– Ändringar av GPC-koder

Den svenska dokumentationen för 3.1.27 har versionsuppdaterats och finns på gs1.se under Kommande specifikationer.

Globala valideringsregler

Ett antal globala valideringsregler som gäller GDSN warnings kommer att tas bort och implementering av dessa kommer att ske i senare releaser. Vi inväntar uppdaterad dokumentation av de globala valideringsreglerna och publicerar dem med svenska feltexter när vi har det korrekta underlaget.

Felaktiga kodefinitioner

Fem koddefinitioner har blivit fel och och kommer att rättas till globalt. Vi har gulmarkerat dessa definitioner i deltafilen. Vi uppdaterar filen och engelska definitioner i berörda kodlistor när rättningar är gjorda.

Har du frågor om releasen är du välkommen att kontakta kundservice@gs1.se

Tillbaka till toppen