Vad är Directory?

Directory är en tilläggstjänst till GLN-verktyget Mina platser. Directory ger dig ytterligare funktioner för att berika dina GLN med mer information som du kan dela med dina intressenter. Förutom basfunktionerna i Mina platser får du:

  • lägga till ytterligare logistisk information kopplat till ett GLN, till exempel transportbegränsningar och öppettider  
  • automatiserad registrering av flera GLN via API

För att beställa Directory behöver du ett GS1 Företagsprefix från GS1 Sweden.

Tillbaka till toppen