Vad är Directory?

I Directory kan du publicera och uppdatera information om dina platser som är identifierade med hjälp av GLN (Global Location Number). Man kan se Directory som en telefonkatalog för GLN.

Du kan också ha Directory om du behöver göra fler än 30 slagningar per dag i Nummerupplysningen.

GLN (Global Location Number)