Jag har redan mina artiklar i Validoo, behöver jag göra något för att få in dem i GRP?

GRP, GS1 Registry Platform, är inte en del av GDSN (Global Synchronisation Network). Idag finns det ingen koppling som gör att dina artiklar i Validoo (GDSN) delas till GRP och du kan inte heller registrera dem och dela till GRP.