Hur byter jag mina företagsuppgifter?

Du ändrar dina företagsuppgifter inne på vår portal MyGS1, under företagsinformation.

  • Logga in på MyGS1
  • Välj <Företagsinformation>
  • Välj <Ändra kontakt – och faktureringsuppgifter>
  • Ändra dina uppgifter
  • Spara