GPC

GPC produktklasskategori

GPC (Global Product Classification) är en GS1-standard som klassificerar produkter genom att gruppera dem i kategorier. Standarden hjälper dig som gör affärer globalt att gruppera produkter på samma sätt, överallt i världen. Det resulterar i information som är tydlig och går att förstå direkt.

Kategorierna i GPC är baserade på produkternas viktigaste egenskaper samt deras förhållanden till andra produkter.

Vem använder GPC?

Företag som använder GPC finns i nästan alla branscher –  dagligvarubranschen, detaljhandelnmarknadsplatser online, teknisk industri, bygg,  hälso- och sjukvård etc.

Standarden spänner över allt från dagligvaror till campingutrustning, skor, hushållsapparater och leksaker. Köpare och säljare använder GPC för att på gemensamt sätt kommunicera ut tillförlitlig och strukturerad information i sina varuflöden.

Nyttan med GPC

  • Köpare och säljare i världen får ett språk för att kommunicera om produkter
  • Produktdatan får bättre datakvalitet
  • Påskyndar leveranskedjans respons för konsumenternas behov
  • Förenklad rapportering mellan produktkategorier

Hur används GPC?

GPC produktklasskategori används inom produktdatanätverket GDSN och GS1 artikelinformation. Med klassificering blir det lättare att söka efter och organisera produkterna när du till exempel ska ta fram försäljningsstatistik.

Använd sökverktyget GPC-sök på GS1:s globala webbplats för att söka efter kodvärden för produktklass. Du kan välja att söka i verktyget på svenska.

Sök efter produktkoder i GPC Sök

Du tar fram en artikels produktklass genom att i tur och ordning välja:

  1. Segment som är den övergripande grupperingen av produktfamiljer.
  2. Familj som är gruppen av produktkategorier med inbördes anknytning.
  3. Klass som är en grupp av artiklar med samma användningsområde eller funktion.
  4. Produktklass (på engelska: ”brick”) som är en grupp av artiklar eller tjänster med samma egenskaper.

Exempel

Produktklass för ättikor är 10000051 eftersom:

Segment – Livsmedel, Drycker och Tobaksprodukter: 50000000
Familj – Kryddor och konserveringsmedel och extrakter: 50170000
Klass – Ättikor och matlagningsviner: 50171700
Produktklass – Ättikor: 10000051.