Använd ITF-14

Streckkoden ITF-14 används för att märka förpackningar med ett artikelnummer. ITF-14 är en streckkod som är enkel att trycka, jämfört med till exempel EAN-13. ITF-14 har dessutom en hög toleransnivå vilket gör att den kan tryckas direkt på wellpapp.

ITF-14 används för att märka förpackningar med ett artikelnummer

Streckkoden ITF-14 (som ska innehålla 14 siffror) används för att märka förpackningar, som inte ska passera en utgångskassa, med GTIN-14 (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Om förpackningen behöver märkas med ytterligare information, till exempel batchnummer eller datum, är istället till exempel streckkoden GS1-128 lämplig.

Exempel på streckkoden ITF-14.

Streckkodens storlek

En streckkod kan tryckas i olika storlekar, under förutsättning att den lätt kan läsas av. Om du väljer en stor streckkod blir streckbredden större och toleransen ökar, vilket gör att du kan vara säkrare på att streckkoden kommer att kunna läsas av utan problem.

I bilden nedan visas rekommenderade mått för streckkoden ITF-14. Gränsvärden för måtten hittar du i Storleksguide för streckkoder.

Rekommenderade mått för streckkoden ITF-14.

Streckbredd

ITF-14 byggs upp av streck och mellanrum i två olika bredder. Det är viktigt att strecken och mellanrummen har rätt bredd för att streckkoden ska vara läsbar.

Bredden på det smalaste strecket i en streckkod kallas för modulbredd. Om streckkoden förminskas eller förstoras i förhållande till sin normalstorlek ska modulbreddens tjocklek förändras lika mycket.

Höjd

För ITF-14 mäts streckkodens höjd från underkanten till överkanten av strecken, exklusive stödram.

Ljusmarginal

Till vänster och höger om strecken ska det alltid finnas en ljusmarginal. Ljusmarginalen är ett tomt område som behövs för att intilliggande information, till exempel förpackningens dekor, inte ska störa avläsningen. För ITF-14 är ljusmarginalen området mellan stödramen och strecken.

Stödram

Runt streckkoden ska det alltid finnas en stödram. Den underlättar vid besvärliga tryckförhållanden och ger större säkerhet vid avläsning. Om stödramen saknas finns det risk att koden feltolkas vid avläsningen.

Om streckkoden förstoras eller förminskas ska måtten ändras proportionerligt, men stödramen ska alltid vara 4,8 mm bred oavsett streckkodens storlek.

Siffrorna i klartext

Siffrorna under streckkoden ska vara 5,72 mm höga och de ska placeras 1 mm under stödramen. I undantagsfall kan siffrorna placeras till vänster om streckkoden.

Tillbaka till toppen