Storleksguide

Här sammanfattas de gränsvärden för storlekar som definieras för streckkoderna EAN-8, EAN-13, ITF-14 och GS1-128 i GS1 General Specifications.

Gränsvärdena för modulbredd och höjd anges som minsta (min), rekommenderade (rek) och största (max) mått.

StreckkodModulbredd (mm) *Höjd (mm) **Ljusmarginal
vänster ***
Ljusmarginal höger ***
EAN-8Min: 0,264
Rek: 0,330
Max: 0,660
Min: 14,58
Rek: 18,23
Max: 36,46
minst 7 gånger streckkodens modulbredd ****minst 7 gånger streckkodens modulbredd ****
EAN-13 på en konsumentartikelMin: 0,264
Rek: 0,330
Max: 0,660
Min: 18,28
Rek: 22,85
Max: 45,70
minst 11 gånger streckkodens modulbredd *****minst 7 gånger streckkodens modulbredd *****
EAN-13 på en ytterförpackningMin: 0,495
Rek: 0,660
Max: 0,660
Min: 34,28
Rek: 45,70
Max: 45,70
minst 11 gånger streckkodens modulbredd *****minst 7 gånger streckkodens modulbredd *****
ITF-14Min: 0,495
Rek: 0,495
Max: 1,016
Min: 31,75
Rek: 31,75
Max: 31,75
minst 10 gånger streckkodens modulbreddminst 10 gånger streckkodens modulbredd
GS1-128Min: 0,495
Rek: 0,495
Max: 1,016
Min: 31,75
Rek: 31,75
Max: 33,75
minst 10 gånger streckkodens modulbreddminst 10 gånger streckkodens modulbredd

* Modulbredd (även kallad x-dimension) är bredden på streckkodens smalaste streck.

** Streckkodens höjd mäts på olika sätt beroende på streckkodstyp, se bilder nedan. Observera att streckkoderna på bilderna inte har de rekommenderade måtten.

*** Till vänster och höger om strecken ska det alltid finnas en ljusmarginal. Ljusmarginalen är ett tomt område som behövs för att intilliggande information, till exempel förpackningens dekor, inte ska störa avläsningen.

**** För UPC-E ska den vänstra ljusmarginalen vara minst 9 gånger streckkodens modulbredd och den högra ljusmarginalen vara minst 7 gånger streckkodens modulbredd.

***** För UPC-A ska den vänstra respektive den högra ljusmarginalen vara minst 9 gånger streckkodens modulbredd.

Så mäts streckkodens höjd

EAN-13 och EAN-8

För EAN-13 och EAN-8 mäts streckkodens höjd från streckens underkant till streckens överkant.

ITF-14

För ITF-14 mäts streckkodens höjd från underkanten till överkanten av strecken, exklusive stödram.

GS1-128

För GS1-128 mäts streckkodens höjd från underkanten till överkanten av strecken.

Särskilda regler för små ytterförpackningar

Om en ytterförpacknings höjd är lägre än 50 mm kan streckkodens siffror i klartext placeras till vänster om streckkoden, utanför den obligatoriska ljusmarginalen, istället för under streckkoden. Genom att placera siffrorna vid sidan om streckkoden kan streckkodens storlek behållas inom tillåtna gränser och ändå få plats på förpackningen.

Om förpackningens höjd är lägre än 32 mm kan streckkoden placeras på ovansidan av förpackningen för att den ska få plats och för att storleken ska kunna behållas inom tillåtna gränser.

Särskilda regler för små konsumentartiklar

Om någon av sidorna för en konsumentartikel är mindre än 25 mm, speciellt om förpackningen har en mycket liten botten, bör streckkoden placeras på den nedre högra delen av baksidan.

Det är endast tillåtet att förminska streckkodens höjd, samtidigt som streckkodens bredd behålls, om förpackningens största tryckbara yta är mindre än tillåtna mått för den minsta streckkodstypen.

Tillbaka till toppen