Använd GS1 DataMatrix

Streckkoden GS1 DataMatrix kan med fördel användas för att märka artiklar där utrymmet för en streckkod är begränsat eftersom den är liten. Streckkoden kan innehålla information som ger möjlighet till spårbarhet och äkthetsbevisning. Apotekens utgångskassor ska kunna läsa av GS1 DataMatrix och därifrån hämta artikelns GTIN.

GS1 DataMatrix är en liten och tålig streckkod som kan innehålla en stor mängd information. Den kan dessutom etsas in i metall, vilket gör att den till exempel används för att märka sjukvårdsutrustning som behöver kunna steriliseras. Andra användningsområden är till exempel märkning av plank och brädor i träindustrin.

Exempel på streckkoden GS1 DataMatrix.

GS1 DataMatrix kan innehålla mer information än linjära streckkoder

Streckkoden GS1 DataMatrix är en variant av den mer generella Data Matrix ECC 200. Dessa streckkoder återfinns i ISO/IEC 16022 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Matrix bar code symbology specification.

I GS1 DataMatrix, till skillnad från Data Matrix ECC 200, används applikationsidentifierare (AI) och ett särskilt starttecken, funktionskoden FNC1, vilken definierar själva streckkoden. Detta är definierat i ISO/IEC 15424:2008.

Applikationsidentifierare

Applikationsidentifierarna beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver.

Läs mer om applikationsidentifierare.

Med hjälp av applikationsidentifierare kan en och samma GS1 DataMatrix innehålla olika typer av information. Streckkoden kan till exempel innehålla:

  • GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number)
  • Datum
  • Vikt
  • Serienummer
  • Lot/batchnummer
Applikationsidentifierare beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden.

Funktionskoden FNC1

Funktionskoden FNC1 gör det möjligt för skannern att bearbeta informationen enligt GS1:s standarder.

Funktionskoden används även för att avsluta ett informationsfält med variabel längd, till exempel batchnummer eller serienummer.

Streckkodens uppbyggnad

Data Matrix är en tvådimensionell streckkod. Det innebär att streckkoden byggs upp av en matris av mörka eller ljusa små kvadrater i ett kvadratiskt eller rektangulärt mönster. Informationen i streckkoden kodas in i matrisen.

Matrisen med ljusa och mörka kvadrater består av ett antal rader och kolumner. GS1 DataMatrix består alltid av ett jämnt antal rader och kolumner. Det innebär att GS1 DataMatrix alltid kommer att ha en ljus kvadrat i det övre högra hörnet.

GS1 DataMatrix har alltid en ljus kvadrat i det övre, högra hörnet.

Data Matrix känns igen på den så kallade ”finder pattern” som används av skannern för att hitta streckkoden vid avläsning. Finder pattern omsluter streckkoden och bestämmer streckkodens storlek, orientering och form. Finder pattern består av två delar:

  • ”L finder pattern” – två heldragna linjer som bildar ett ”L”
  • ”Clock Track” – alternerande mörka och ljusa kvadrater som bildar ett uppochnervänt ”L”.
I Data Matrix kodas informationen i streckkoden in i en matris av mörka och ljusa kvadrater. Finder pattern används av skannern för att hitta streckkoden.

Modulbredd

Modulbredden motsvarar höjden, eller bredden, på en kvadrat i streckkodens matris.

Ljusmarginal

Runt om streckkoden ska det alltid finnas en ljusmarginal. Ljusmarginalen är ett tomt område som behövs för att intilliggande information, till exempel förpackningens dekor, inte ska störa avläsningen. Ljusmarginalen för Data Matrix ska vara minst en modulbredd.

Runt om streckkoden ska det alltid finnas en ljusmarginal.

Streckkodens storlek

Streckkodens storlek styrs av mängden information som kodas in. Matrisens storlek bestäms av antalet numeriska/alfanumeriska tecken i koden. Beroende på modulbredd så blir streckkoden större/mindre med samma innehåll.

Nedan beskriver hur storleken på en GS1 DataMatrix beräknas. Exemplet är en 22×22 matris.

43 st numeriska tecken
14 st alfanumeriska tecken
Modulbredd 0,495 mm
Storlek inklusive QZ 10,89 mm

Informationsinnehåll

GS1 DataMatrix kan innehålla upp till 2335 alfanumeriska tecken. GTIN kodas alltid in med 14 positioner, det vill säga GTIN-13 startar med en nolla.

Utrustning för att läsa GS1 DataMatrix

Eftersom GS1 DataMatrix är en tvådimensionell streckkod måste den läsas av med en kamerabaserad läsutrustning, till skillnad mot en endimensionell streckkod, till exempel EAN-13, som läses av med en laserbaserad skanner. En kamerabaserad läsutrustning kan även läsa endimensionella streckkoder, men en laserbaserad skanner kan inte läsa tvådimensionella streckkoder.

Mer information

GS1 DataMatrix Guideline

Tillbaka till toppen