Använd EAN-13 och EAN-8

Använd EAN-13 och EAN-8

Streckkoderna EAN-13 och EAN-8 används för att märka förpackningar med ett artikelnummer. EAN-13 och EAN-8 går snabbt att läsa av och används därför för att märka förpackningar som ska läsas av i en utgångskassa. EAN-13 används även på ytterförpackningar.

EAN-13 används för att märka förpackningar med ett artikelnummer

Streckkoden EAN-13 används för att märka konsumentförpackningar med ett GTIN-13 (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) eller ett viktvarunummer.

EAN-13 kan även användas för att märka ytterförpackningar med ett GTIN-13. Om ytterförpackningen behöver märkas med mer information än ett artikelnummer, är istället till exempel streckkoden GS1-128 lämplig.

Exempel på streckkoden EAN-13.

EAN-8 används för att märka små förpackningar med ett artikelnummer

Streckkoden EAN-8 används endast i undantagsfall för att märka små förpackningar med ett artikelnummer. Streckkoden används för att märka förpackningar som har ett begränsat utrymme för en streckkod och som ska passera en utgångskassa. EAN-8 innehåller ett GTIN-8 (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).

Exempel på streckkoden EAN-8.

Streckkodens storlek

En streckkod kan tryckas i olika storlekar, under förutsättning att den lätt kan läsas av. En stor streckkod ger större streckbredd och tolerans vilket gör att du kan vara säkrare på att streckkoden kommer att kunna läsas av.

Det är särskilt viktigt att streckkoden har en tillräckligt stor streckbredd om den kan komma att läsas av på ett lager där avläsningsavståndet är längre än i butiken.

Måtten för EAN-13 och EAN-8 hittar du i Storleksguide för streckkoder.

Streckbredd

EAN-13 och EAN-8 byggs upp av streck och mellanrum i fyra olika bredder. Det är viktigt att strecken och mellanrummen har rätt bredd för att streckkoden ska vara läsbar.

Bredden på det smalaste strecket i en streckkod kallas för modulbredd. Om streckkoden förminskas eller förstoras i förhållande till sin normalstorlek ska modulbreddens tjocklek förändras lika mycket.

När streckkoden trycks kan det förekomma viss färgspridning. För att strecken inte ska bli för breda måste man i vissa fall minska streckbredderna i originalet för att streckbredden ska bli rätt i det färdiga resultatet.

Höjd

För EAN-13 och EAN-8 mäts streckkodens höjd från streckens underkant till streckens överkant.

Mät höjden från streckens underkant till streckens överkant.

EAN-13 och EAN-8 kan läsas av i olika vinklar eftersom streckkoderna består av två delar, vänster och höger. Det gör att man inte behöver hålla förpackningen i ett visst läge i förhållande till scannern vid avläsningen. Denna funktion försvinner om man minskar streckkodens höjd. Man måste då vrida och vända på förpackningen, vilket försämrar effektiviteten. Sträva därför alltid efter att låta streckkoden ha full höjd.

Sträva alltid efter att låta streckkoden ha full höjd.

Om förpackningen eller den tryckbara ytan är liten, kan det vara nödvändigt att minska höjden.

Ljusmarginal

Till vänster och höger om EAN-13 och EAN-8 ska det alltid finnas en ljusmarginal. Ljusmarginalen är ett tomt område som behövs för att intilliggande information, till exempel förpackningens dekor, inte ska störa avläsningen. Tänk även på att inte placera streckkoden för nära förpackningens kant eftersom läsutrustningen kan uppfatta en kant som ett streck.

Till vänster och höger om EAN-13 och EAN-8 ska det alltid finnas en ljusmarginal.

Siffrorna i klartext

Siffrorna under streckkoden ska vara så höga att de är läsbara. Avståndet mellan siffrornas överkant och streckens underkant ska vara minst en halv modulbredd. Modulbredden är bredden på streckkodens smalaste streck.

Färgkontrast mellan streck och bakgrund

Streckkodens läsbarhet bygger på kontrasten mellan mörka streck mot ljus bakgrund. Svarta streck mot en vit bakgrund ger den bästa kontrasten, men även andra färgkombinationer kan fungera.

Den vanligaste avläsningsmetoden sker genom att en röd ljusstråle passerar streckkoden. Läsutrustningen ser streckkoden på ett annat sätt än det mänskliga ögat, och den ser till exempel rött som vitt. Det kan därför vara svårt att själv bedöma kontrasten.

Med hjälp av ett rött, genomskinligt filter som placeras över streckkoden kan du få en uppfattning om möjliga färgkombinationer. För att vara säker på att streckkoden fungerar bör du kontrollera kontrasten med hjälp av en speciell analysutrustning.