Riktlinjer för Mobile Ready Hero Images (MRHI)

Validoo
Version C
Gäller från 2020-12-15

1. Introduktion

Validoo riktlinjer för produktbilder för små skärmar/mobil s.k. Mobile Ready Hero Images (MRHI), har tagits fram av Validoo Referensgrupp Media och baseras på det GS1s pågående globala arbete i den working group som arbetar med global guidelines för MRHI. Referensgruppen har också enats om att Validoo ska kontrollera att riktlinjerna följs samt att hjälpa till att förmedla dem till Validoos kunder.

2. Syfte med dokumentet

Dokumentets syfte är att beskriva vilka riktlinjer för användarna av tjänsten Validoo har. Dels för att tydliggöra vilken typ bilder som efterfrågas och dels för att stödja själva produktionen vid bildframställningen. Detta dokument är tänkt att användas av Validoos kunder i sin kommunikation med leverantörer, samarbetspartner m.fl.

3. Omfattning

MRHI kommer att kvalitetssäkras på samma sätt som övriga produktbilder för användningsområde Sälj & marknad i Validoo. Dvs det kommer att göras kontroller av riktlinjerna. Eventuell återkoppling eller nekande av bilderna görs i förekommande fall av respektive mottagare av bilderna.

4. Definition för MRHI

Den definition för Mobile Ready Hero Images som tagits fram i GS1:s globala arbetsgrupp gäller även inom ramen för bildhantering i Validoo:
”En Mobile Ready Hero Image är en representation av en verklig produkt. Bilden kan skilja sig från en Packshot, men den bör behålla det mesta av den fysiska förpackningens viktigaste designelement, färg och form och kan därmed identifieras på en digital hylla. Bilden ska inkludera, eller vara nära förknippad med den nyckelinformation som konsumenter använder vid köpbeslut / välja rätt produkt
från sökresultat.”

5. Fyra möjliga attribut för identifiering

De fyra attribut som både Validoos referensgrupp och GS1:s globala arbetsgrupp enats om, som kan förstärkas vid framställning av MRHI är:

  • Varumärke
  • Produkttyp (Artikelkategori t.ex. Schampo eller Juice)
  • Variant (t.ex. Torrt hår eller Apelsin)
  • Förpackningsstorlek/innehåll (t.ex. 500 gr eller 20 stycken)
  • Vid behov kan ytterligare ett attribut användas för att förtydliga identifieringen av produkten när det finns ytterligare variant av Variant eller Storlek. (Exempel på detta kan vara åldersspann 1-2 år, antal lager eller längd på toalettrulle)

Observera att det räcker med att endast ett av dessa attribut är förstärkta för att det ska anses vara en MRHI-bild, dvs det är inte obligatoriskt att förstärka alla fyra attributen.

6. Framställning av stödelement och symboler

Bilderna bör tas fram genom att förstärkta attribut och ta bort text som inte är läsbar/överflödig på en liten skärm. Tänk på att bildens storlek i mobilen har en storlek motsvarande en enkrona.

Attributen ska förstärkas on-pack och inte genom vinjetter vid sidan av själva bilden. Om det finns behov att visa innehållet kan det göras genom att exempelvis lyfta av locket. Se exempel nedan.

Multipack ska helst förstärkas on-pack, men kan i vissa fall fungera off-pack.

Märkningar/symboler

  • Föredras att vara on-pack
  • Symboler för ackrediterade märkning (t.ex. Fairtrade, Ekologisk etc.) får inte förstärkas eller lägga till på bilden om den inte finns på framsidan av förpackningen. Läs mer om ackrediterad märkning
  • Symboler för att signalera t.ex. ”Nyhet” får inte förekomma. Undantag är när den fysiska förpackningen redan har denna typ av symbol tryckt, men symbolen får då inte förstärkas på bilden.
  • Det är OK att använda symboler som visar/förstärker ett attribut; t.ex. antal tvättar

7. Identifiering av bilder i filnamn/metadata

Vi utgår från GS1 globala bildstandard för att identifiera bilden med produkten (GTIN) samt för att särskilja olika bildtyper och vinklar för varje bild via bildens metadata och/eller filnamnet.

Metadata, bildInnehåll, filnamnPosition i filnamnetBetydelse
GS1s artikelnummerGTIN1-14
underscore_15
Stillbild på en produkt
Stillbild på en produkt med stödelement
Stillbild på en produkt, graphic rendering (CGI)
C
D

G
16Bildtyp
Front
Left
Top
Back
Right
Bottom
1
2
3
7
8
9
17Facing
Center (uppifrån)
Left (vänster)
Right (höger)
No Plunge (ingen vinkel)
C
L
R
N
18Vinkel
I sin förpackning
Ur sin förpackning
1
0
19Status

Döpning av Hero-bilder vid uppladdning i Validoo:

Image type: Produktbild med stödelement (D) Facing: Front (1)
Angle: No Plunge (N)
State: In package (1)

Exempel filnamn Via: GTIN_D1N1

Ovan information läggs alltid in i bildens metadata när bilden laddas upp i Validoo. Den viktigaste bokstaven är Image type (D) som särskiljer bilden från en vanlig packshot (C) och State: In package (1) för att särskilja från Uppläggsbilder (0). Kom ihåg att minimistorleken är 2400 pixlar för att kunna ladda upp bilderna samt övriga regler för marknadsbilder.

Läs mer om våra riktlinjer och kvalitetssäkringsregler för produktbilder och Mobile Ready Hero Images.


Versionshistorik

VersionModifieringPrepared byDate
AFörsta versionMischa Danofsky2018-04-25
BAndra versionMischa Danofsky2020-10-20
CTredje versionen – Justering av text i avsnittets introduktion och omfattning. Förtydligande av text i fyra möjliga attribut för identifieringKarina Danielsson2020-12-15
Tillbaka till toppen