Apotea effektiviserar sina processer med hjälp av GS1-standarder

Apotea och GS1 Sweden har påbörjat ett gemensamt projekt för att se över hur implementering av GS1-standarder kan leda till ökad effektivisering hos Apotea, men även för hela branschen i stort. Med GS1s globala standarder kan företag identifiera, märka och dela unik information över hela sin värdekedja. Något som blir allt viktigare i digitaliseringens framfart.

Inom e-handelsbranschen, som Apotea verkar i, är möjligheten att kunna kommunicera effektivt och korrekt om produkter en stor utmaning. Digitalisering, automatiserad lagerhållning och en växande e-handel ställer allt större krav på korrekt data. Men genom att använda GS1-standarder kan denna utmaning övervinnas.

GS1-standarder är globala och branschneutrala standarder som är utvecklade av GS1 Sweden i samspel med deras kunder i användargrupper. Det är alltså användare som tar fram förslag på utveckling av befintliga standarder för ökad effektivitet i varuflödeskedjan, vilket bidrar till ett gemensamt affärsspråk. Och med ett gemensamt affärsspråk kommer det nya möjligheter och effektiviseringar, vilket är något som Pär Svärdson, vd och grundare av Sveriges största nätapotek Apotea, har kommit till insikt om.

– Vi tror att samarbetet kommer att leda till enklare och effektivare flöden och arbetssätt för Apotea. Vi har investerat mycket i ny automation till vår logistik och då krävs även att vi har korrekt data i systemen och det är där vi tror att GS1 Sweden kommer att kunna bidra. Jag är övertygad om att alla, både apotek, övriga e-handlare och leverantörer tjänar på att ansluta sig till GS1-standarder, säger Pär Svärdson, vd på Apotea

Genom att använda GS1-standarder kommer Apotea i ett första skede kunna effektivisera sin inköps-, inleverans-, och fakturahantering. Målet för Apotea är att höja datakvaliteten för att minska antalet timmar för felhantering och minska den manuella hanteringen.

Det gemensamma projektet är något som både Apotea och GS1 Sweden hoppas kommer leda till att fler företag ser värdet av ett gemensamt affärsspråk.

Jonatan Tullberg, vd GS1 Sweden

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Apotea och det är också ett viktigt steg för oss i vårt uppdrag att sprida användandet av GS1-standarder, säger Jonatan Tullberg, vd på GS1 Sweden. Det vi gör nu skapar inte bara möjligheter för Apotea, utan för alla, oavsett bransch och var i distributionsledet man befinner sig. Att kunna utbyta kvalitativa data med varandra med hjälp av ett gemensamt affärsspråk skapar inte bara affärsvärde i hela värdekedjan utan det är också nödvändigt för att kunna skapa cirkulär ekonomi. Och cirkulär ekonomi och hållbarhet är något som det kommer ställas allt större krav på längre fram.

Att få till effektivare processer med hjälp av GS1-standarder handlar inte bara om att förbättra affären, utan det är även ett sätt för att få bättre kontroll över sin egen klimatpåverkan. Och just hållbarhetsarbete är något som Apotea jobbar aktivt med.

– Apotea har högt uppsatta klimatmål och via GS1 Sweden kan vi få information som också kan hjälpa oss i vårt klimatarbete. Med hjälp av GS1 Sweden kommer vi få effektivare inköp och transporter men även information om förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial. Vi kan också på sajt visa vilka miljömärkningar produkter har och på så vis underlätta för kunden att göra medvetna val, säger Pär Svärdson, vd på Apotea

Apoteas och GS1 Swedens projekt med implementering av GS1-standarder, både med artikelinformation och EDI (Electronic Data Interchange) samt skanning av pall vid inleverans, har påbörjats och kommer att pågå en tid framöver.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Svärdson

Pär Svärdson
Vd, Apotea
Mail: par@apotea.se

Lena Coulibaly

Lena Coulibaly
Branschansvarig E-handel, GS1 Sweden
Tel: +46 70 928 82 55
Mail: lena.coulibaly@gs1.se

Om GS1 Sweden

GS1 är en global standardiseringsorganisation där GS1 Sweden ingår som en av 116 medlemsländer. Vi erbjuder företag ett gemensamt digitalt affärsspråk genom unik identifiering, korrekt märkning och automatisk datadelning för produkter, platser och andra fysiska objekt. Företag kan med hjälp av GS1 förbättra effektivitet, säkerhet, hållbarhet och spårbarhet. GS1 är neutrala, användarstyrda och drivs utan vinstintresse.

Om Apotea

Apotea.se är Sveriges största nätapotek. Vi har det största sortimentet, över 24 000 receptfria varor och nästan 16 000 receptbelagda läkemedel för människor och djur, och är Sveriges mest hållbara e-handel enligt Sustainable Brand Index 2020 och 2021. Med snabba leveranser och rådgivning via mail, chatt och telefon underlättar vi vardagen för våra kunder. Sedan starten 2011 har försäljningen ökat från ca 12 Mkr till 4,5 miljarder 2021. Apotea.se har ca 850 anställda i Morgongåva och Stockholm.

Tillbaka till toppen