Fokus på GLN i nytt abonnemang

GS1 Sweden har släppt ett nytt abonnemang för att du som användare ska kunna möta nya lagkrav och marknadens önskemål. Nu är det möjligt att köpa ett enstaka GS1-lokaliseringsnummer (GLN) som möjliggör identifiering av part eller plats.

Omvärldskraven på unik identifiering, datakvalitet och spårbarhet ökar och här finns ofta GS1-standarder och unika nummer med som en del av lösningen. Nyligen kom till exempel ett EU-direktiv för spårbarhet av fisk, men krav och lagstiftning ökar inom många branscher som till exempel dagligvaror, bygg, e-handel och offentlig sektor.

Nytt abonnemang

För att möta behoven har GS1 Sweden har lanserat One-off GLN som är en ny typ av abonnemang som endast innehåller ett enstaka GLN-nummer. Det här beror på att vissa typer av företag endast har behov av ett lokaliseringsnummer.

Exempel på företagstyper som behöver GLN:

  • Datamottagare: EDI etc.
  • Tredjeparts logistikpartner
  • Importörer utan egentillverkade artiklar
  • Restauranger och storhushåll
  • Företag som behöver möta lagkrav för spårbarhet, men som inte behöver GTIN-nummer

Alla parter i leveranskedjan har nytta av att fler företag och platser kan identifieras unikt med GLN eftersom det ökar effektivitet, datakvalitet, sparar tid, hjälper dig att möta krav och sätter grunden för spårbarhet.

Du skaffar GLN genom att bli kund till GS1 Sweden och genom att välja abonnemangstypen One-off GLN.


Tillbaka till toppen