Coca-Cola visar vägen till Mobile Ready Hero Images (MRHI)

Julie Millar från Coca-Cola European Partners delar sina lärdomar och erfarenheter inom Mobile Ready Hero Images (MRHI) – produktbilder anpassade för mobilen.

Fler köp sker idag direkt i mobilen. Det här innebär stora möjligheter för återförsäljare och varumärkesägare som satsar på online och e-handel, men också en del affärsutmaningar.

För två och ett halvt år sedan inledde Coca-Cola en undersökning inom området Mobile Ready Hero Images (MRHI) där 80 kreativa koncept testades. I augusti 2018 publicerades resultatet av studien som var indelad i sex faser beskrivna längre ned på den här sidan.

Här delar Coca-Cola sina slutsatser och lärdomar från undersökningen. Och konkreta tips till leverantörer och retailers som vill börja optimera produktbilder för mobilen.

Visuell kommunikation är en nyckelprioritet

I England sker hela 50 % av alla online-transaktioner via en mobil enhet och därför finns det starka skäl att förbättra onlineshopper-upplevelsen i mobilen.

Coca-Cola European Partners ingår i en global arbetsgrupp inom GS1 som samarbetar för att ta fram riktlinjer för produktbilder i mobilen. Målet är att hjälpa leverantörer och retailers inom dagligvarubranschen med en effektiv presentation av nyckelfakta om produkten.

Genom att hitta rätt visuellt språk (bild, layout, ikoner och symboler) kan branschen vinna både försäljningsökning och konsumentförtroende.

Mobila shoppers missar att läsa den lilla texten på förpackningen. Det innebär att konsumenter ofta väljer fel produkt avseende varumärke, variant, format och storlek.

Julie Millar, Coca-Cola UK

För två och ett halvt år sedan inledde Coca-Cola ett researcharbete inom området Mobile Ready Hero Images (MRHI) där 80 kreativa koncept testades. I augusti 2018 publicerades resultatet av studien som var indelad i sex faser.

Fas 1: Optimerare

Ta reda på vad konsumenten primärt tittar efter

I första fasen testades fyra olika optimeringslösningar med visuella element som förstärkte volym med hjälp av illustrationer för storlekarna small, medium, och large inom kategorierna vatten och läsk.

Här testades konsumentbeteendet genom eye tracking-tester. Slutsatsen från testerna var att konsumenterna inte tittade primärt på storlek med hjälp av small, medium och large. De föredrog storleksangivelser i milliliter och liter. En annan lärdom var att de tittade pFå bilder först och sedan titel.

Lärdom: När du framhäver storlek bör du ta reda på vad din shopper verkligen letar efter.

Fas 2: Medium Zoom

Redesign & Medium Zoom innebär att du skalar av en del av din produkt för att framhäva etiketten. Här genomfördes kvalitativa tester med fokusgrupper. Det visade det sig att denna lösning inte var så framgångsrik eftersom produkterna inte såg verklighetstrogna ut. Konsumenterna letade efter produktens/flaskans form inom dryckeskategorin och då produkten var för kraftigt beskuren förlorande man igenkänningen.

Lärdom: Produkten ska se verklighetstrogen ut, precis som på butikshyllan.

Fas 3: Slutlig redesign & testning

Förstärkning av varumärke, variant och smak innebär fler köp och högre igenkänning

I tredje fasen testades visuella förstärkningar för varumärket Schweppes som genomgick en redesign. Den nya designen innebar igenkänningsutmaningar för onlineshoppern.

De nya mobiloptimerade bilderna fungerade bra jämfört med de vanliga onlinebilderna och man kunde mäta en tydlig försäljningsökning. Till exempel visade sig effektivt att lägga visuella element över flaskan som beskriver varumärke, variant och smak.

Fas 4: Utrullning till Retailers

När Coca-Cola hittat en fungerande design inom olika kategorier, publicerades bilderna hos flera olika retailers. Här var det viktigt att vara konsekvent med den visuella kommunikationen inom kategorin eftersom dessa bilder är avvikande i jämförelse med vanliga onlinebilder.

Fas 5: Globala GS1-riktlinjer för MRHI

I samarbete med andra varumärkesägare och retailers, deltog Coca-Cola i framtagandet av globala guidelines för Mobile Ready Hero Images.

Vårt fokus i det här arbetet handlar inte i första hand om att skapa försäljningsökningar. Vi behöver göra oss redo för framtiden där konsumenten finns i mobilen.

Julie Millar, Coca-Cola UK

Fas 6: Lansering av mobilanpasssade hero-bilder

Vid utrullning av mobilanpassade hero-bilder, har Coca-Cola samarbetat med några av sina konkurrenter inom kolsyrad dryck- och vattenkategorin.

Bilderna testades med hjälp av eye tracking hos en av Storbritanniens största retailers mellan juli och augusti 2018. Flera retailers i UK är idag öppna för att testa Mobile Ready Hero Images.

Beställ Mobile Ready Hero Images

Hjälp dina shoppers köpa i mobilen. GS1 Swedens fotostudio hjälper dig skapa mobilanpassade hero-bilder med stödelement som tydliggör vid online-köp.

Vi följer riktlinjerna för Mobile Ready Hero Images (MRHI) som gäller för svensk dagligvarumarknad, baserat på GS1:s pågående arbete i den internationella arbetsgruppen för MRHI.
Beställ här >

5 tips för Mobile Ready Hero Images

Coca-Colas fem topptips för dig som vill satsa på mobilanpassade hero-bilder.

  1. Förstå dina konkurrenter Samarbeta inom kategorin och var konsekvent med den visuella kommunikationen eftersom mobilanpassade hero-bilder är avvikande i jämförelse med vanliga onlinebilder.
  2. Visa en verklighetstrogen produkt Konsumenter vill att onlinebilder ska representera den fysiska produkten.
  3. Undersök ifall medium zoom är rätt för din kategori Konsumenter använder produktens fulla storlek och form för att undermedvetet identifiera produkten.
  4. Håll dig inom förpackningens begränsningar Kommunicera helst varumärke, variant och storlek inom förpackningsramen utan att lägga till något extra.
  5. Kommunicera med dina kunder Leverantörer behöver förstå retailerns perspektiv på mobilanpassade hero-bilder och samarbeta kring lösningar. Som retailer är det en bra idé att jobba tillsammans med dina leverantörer vid testning av nya bilder.

Tillbaka till toppen