Märkning av tågvagnar – RFID in Rail

RFID-märkning möjliggör automatisk avläsning av tågvagnarnas status, även när tågen körs i hög hastighet. Med hjälp av RFID-taggar som placeras på vagnarna och RFID-läsare som sitter utmed spåren får man bland annat information om hjullagrens temperatur, skador på hjulen och strömavtagare, var leveransen befinner sig och i vilken ordning lok och vagnar sitter. Detta innebär lägre underhåll av spår och fordon och därmed färre förseningar och underlättar lastning och lossning.

Tågbolagen ansvarar själva för att märka upp och identifiera sina lok och vagnar. Identiteten behöver vara unik i förhållande till alla andra lok och vagnar i Europa, vilket man skapar med en nummerserie från GS1 som kallas GIAI (Global Individual Asset Identifier).

Förberedelser

För att märka upp dina tågvagnar med en unik identitet behöver du som tågoperatör vara kund hos GS1 och abonnera på ett GS1 Företagsprefix.

Tips! Vid frågan om vad ditt företag ska använda nummerserien till, ange: ”Annat”. Om detta alternativ inte är möjligt, ange då: ”Märka artiklar och förpackningar med streckkoden EAN-13.”

Vid frågan om ungefärligt antal artiklar i sortimentet som ska identifieras med artikelnummer, rekommenderas att ni som tågoperatör anger 10 000, eftersom det styr hur stor nummerserie ni tilldelas.

Skaffa RFID-tagg

För att du ska kunna avläsa information från dina tågvagnar behöver du märka dem med RFID-taggar. RFID-taggarna programmeras med ett unikt nummer, som du skapar i nästa steg, och placeras på tågvagnarnas sidor. Det finns ett stort utbud av leverantörer på marknaden som erbjuder RFID-taggar.

Skapa nummer som identifierar tågvagnen

Med hjälp av GS1 Företagsprefix skapar du ett unikt nummer för varje tågvagn som kallas GIAI (Global Individual Asset Identifier). Numret skapas med ett GS1 Företagsprefix, en så kallad sidindikator och ett EVN-nummer (European Vehicle Number).

  1. Ange ditt GS1 Företagsprefix som består av 6–9 siffror.
  2. Ange en sidindikator. Sidindikatorn särskiljer vagnens sidor där RFID-taggarna är placerade. Läs i guiden RFID in Rail för att se vilken sida som numreras med 1 respektive 2 och hur du placerar RFID-taggarna.
  3. Ange ditt tolvsiffriga EVN-nummer (European Vehicle Number).

Standarder för RFID-tagg och läsare

För att dina RFID-taggar och läsare ska kommunicera med varandra på ett korrekt sätt är det viktigt att du följer gällande tekniska standarder. GS1 har tillsammans med systemutvecklare och användarna tagit fram tekniska standarder som beskriver hur RFID-taggar och läsare ska kommunicera och utbyta information.

GS1 har även standarder som beskriver hur RFID-läsaren ska styras och hanteras och som beskriver hur händelseinformationen ska delas. GS1:s standarder för RFID kallas för EPC.

Tillbaka till toppen