Identifiera böcker, tidskrifter och rabattkuponger

Numrera böcker, noter och tidskrifter

Precis som med andra produkter kan du använda GTIN-13 för att numrera böcker, noter och tidskrifter. Du kan även göra om branschkoderna ISBN (för böcker), ISMN (för musikblad och noter) och ISSN (för periodiska tidskrifter) till ett GTIN-13.

Observera att GS1 Sweden inte utfärdar ISBN, ISMN eller ISSN. Dessa nummer delas ut av Kungliga Biblioteket.

Numrera tidskrifter

Har du en tidskrift som ska distribueras av förlaget kan du identifiera det med ett nummer från GS1 Sweden

Så här skapar du ett nummer för en tidskrift med ett nummer från GS1 Sweden:

Kontakta GS1 Sweden om du har frågor.

Kontakta Tidsam för information om numrering av tidskrifter som distribueras via dem.

Numrera kuponger

De allra flesta kuponger som hanteras i svenska butiker administreras av ClearOn, men en enskild butik eller butikskedja kan välja att ha en kupongkampanj med en nummerserie från GS1 Sweden.

Är kampanjen butiksintern, det vill säga att kupongen inte lämnar butiken, kan du använda en kostnadsfri nummerserie.

Så här skapar du ett nummer för en kupong med ett nummer från GS1 Sweden:

Tillbaka till toppen