T4387 Förpackningspåstående

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
BIODEGRADABLE_MATERIAL Biologiskt nedbrytbart material Biologiskt nedbrytbart hänvisar till sakers förmåga att brytas ned. X
BIOGAS Biogas Biogas är en naturligt förekommande och förnybar energikälla som uppstår genom nedbrytning av organiskt material. X
RECYCLED_MATERIAL Återvunnet material Ett återvunnet material är ett material tillverkat av tidigare förbrukat material. X
RECYCLED_MATERIAL_MASS_BALANCE Återvunnet material, Massbalans Återvunnet material och råmaterial kombineras med jungfruliga råvaror i produktionsprocessen, vilket resulterar i en slutprodukt som innehåller både jungfruligt och återvunnet innehåll. Se lokala föreskrifter. X
RENEWABLE_MATERIAL Förnybart material Ett förnybart material är ett material tillverkat av naturresurser som kan återskapas och inte är ändliga. X
RENEWABLE_MATERIAL_MASS_BALANCE Förnybart material, Massbalans Förnybart material och förnybart råmaterial (råvara som används i industriell process eller som bränsle) med jungfruliga råvaror i produktionsprocessen. Se lokala föreskrifter. X
WIND_POWER Vindkraft Vindkraft eller vindenergi är främst användningen av vindkraftverk för att generera el. X
Tillbaka till toppen