T4382 Materialets råvara

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
BIOLOGICAL_PLASTIC Biobaserad plast/Bioanskaffad plast Materialet är tillverkat av biobaserad plast helt eller delvis från förnybara resurser, som sockerrör, stärkelse. X
CRUDE_OIL Råolja Materialet är tillverkat av råolja. X
NEW_RAW_MATERIAL_OTHER Övrig ny råvara Kodvärdet används för övriga nya råvaror som inte finns representerade i denna lista. Skicka en ändringsbegäran till GS1 om du vill efterfråga att inkludera koden du söker. X
RECYCLED Återvunnet Materialet är tillverkat av återvunnet material. X
Tillbaka till toppen