T4242 Typ av temperaturstatus

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
AMBIENT
CHILLED
DEEP_FROZEN Djupfryst Djupfryst X
FRESH
FROZEN
THAWED Tinad Tidigare fryst X
Tillbaka till toppen