T4322 Sötmanivå på alkoholhaltig dryck

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
BRUT Brut Används för att beskriva om produkten är märkt med Brut. Se lokala bestämmelser för tillåten sockerhalt. Även kallat Herb och Bruto. X
BRUT_NATURE Brut nature Används för att beskriva om produkten är märkt med Brut nature. Se lokala bestämmelser för tillåten sockerhalt. Även kallat Brut nature, Naturherb, Brut zero, Bruto natural och Zero dosage. X
DRY Dry Används för att beskriva om produkten är märkt med Dry. Se lokala bestämmelser för tillåten sockerhalt. Även kallat Sec, Trocken och Secco. X
EXTRA_BRUT Extra brut Används för att beskriva om produkten är märkt med Extra brut. Se lokala bestämmelser för tillåten sockerhalt. Även kallat Extra herb och Extra bruto. X
EXTRA_DRY Extra dry Används för att beskriva om produkten är märkt med Extra dry. Se lokala bestämmelser för tillåten sockerhalt. Även kallat Extra trocken och Extra seco X
MEDIUM Medium Används för att beskriva om produkten är märkt med Medium. Se lokala bestämmelser för tillåten sockerhalt. X
MEDIUM_DRY Medium dry Används för att beskriva om produkten är märkt med Medium dry. Se lokala bestämmelser för tillåten sockerhalt. Även kallat Demi-sec, Halbtrocken, Abbocato och Semiseco. X
OFF_DRY
OTHER Övrig Övrig. X
SWEET Sweet/Doux Används för att beskriva om produkten är märkt med Sweet. Se lokala bestämmelser för tillåten sockerhalt. Även kallat Doux, Mild och Dulce. X
Tillbaka till toppen